Naše ordinace

Nová moderní ordinace s technickým vybavením a dětským koutkem je v provozu od roku 2009. O dospělé i dětské pacientky se starají lékařka MUDr. Jana Hrbková a ženská sestra a porodní asistentka Bc. Gabriela Vobrátilová.

Ordinace pod vedením odborné lékařky s dlouholetou nemocniční i ambulantní praxí poskytuje vše, co je třeba pro splnění základního poslání každé ženy - úspěšného mateřství. Tuto péči poskytujeme v rámci specializace gynekologicko-porodnické ambulance.

Základem v péči o zdraví je prevence, což platí již od dětského věku. Záchyt vývojových vad ženských orgánů nebo poruch je třeba včas diagnostikovat i léčit. Toto a řešení mnoha dalších problémů malých pacientek nabízíme v rámci oboru dětské gynekologie.

 


Odbornost

MUDr. Jana Hrbková

  • fakulta všeobecného lékařství UK Praha
  • atestace gynekologie a porodnictví I. stupně
  • atestace gynekologie a porodnictví II. stupně
  • nástavbová atestace dětská gynekologie
  • diplom celoživotního vzdělávání
  • certifikáty
  • staniční lékař v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem do roku 2009
  • krajský ordinář pro dětskou gynekologii
  • ambulantní praxe od roku 1993


Smluvní pojišťovny

111 - Všeobecná zdravotní pojišťovna

201 - Vojenská zdravotní pojišťovna

205 - Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

207 - Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví

211 - Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra

213 - RBP, zdravotní pojišťovna


Přístrojové vybavení

Ultrazvuk Samsung HS 40 - digitální barevný UZ přístroj, barevný doppler (2019)

Kardiotokograf COROMETRIX 171 (2009)

Kolposkop CARL ZEISS (2009)

Dětský vaginoskop MEDIPO MT 1000 se studeným světlem (2009)