Doporučení k předpisu kombinované hormonální antikoncepce

Před prvním předpisem provádíme podrobnou rodinnou i osobní anamnézu, pátráme po rizikových faktorech kardiovaskulárních nemocí, nádorů prsů a nemocí jater. Změříme krevní tlak. Odběry krve k biochemickému či hematologickému vyšetření nejsou u zdravých žen indikovány. Kontrola krevního tlaku je doporučena po třech měsících od začátku užívání přípravku. V následné péči doporučujeme 1x ročně preventivní gynekologické vyšetření s kontrolou krevního tlaku.

  • selhání antikoncepce není zdravotní indikací k umělému ukončení těhotenství
  • kombinovanou antikonceoci doporučujeme ženám kuřačkám do 35 let věku, nekuřačkám bez věkového omezení
  • počet těhotenství u ženy nerozhoduje
  • věková hranice zdravých nerizikových uživatelek není stanovena
  • doba užívání přípravku kombinované hormonální antikoncepce není omezena
  • i při dlouhodobém užívání téhož přípravku není důvod k jeho změně, přerušení užívání ani k jakémukoliv laboratornímu vyšetření 

 

Pobrobnější informace o antikoncepci viz zajímavé odkazy:

www.antikoncepce.cz

www.forumantikoncepce.cz

www.nitrodeloznikulicka.cz

www.pesar.cz