Odbornost

MUDr. Jana Hrbková

  • fakulta všeobecného lékařství UK Praha
  • atestace gynekologie a porodnictví I. stupně
  • atestace gynekologie a porodnictví II. stupně
  • nástavbová atestace dětská gynekologie
  • diplom celoživotního vzdělávání do roku 2021
  • certifikáty
  • staniční lékař v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem do roku 2009
  • krajský ordinář pro dětskou gynekologii
  • ambulantní praxe od roku 1993