Odbornost

MUDr. Jana Hrbková

 • fakulta všeobecného lékařství UK Praha
 • atestace gynekologie a porodnictví I. stupně
 • atestace gynekologie a porodnictví II. stupně
 • nástavbová atestace dětská gynekologie
 • diplom celoživotního vzdělávání do roku 2021
 • certifikáty
 • staniční lékař v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem do roku 2009
 • krajský ordinář pro dětskou gynekologii
 • ambulantní praxe od roku 1993

 

Pavlína Hanischová

 • střední zdravotnická škola - obor dětská sestra
 • vyšší zdravotnická škola - obor porodní asistentka
 • osvědčení "registrovaná porodní asistentka"